بیمه های اشخاص

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامینهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است .

باتوجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند.

۱ بیمه مسافرتی خارج از کشور مفری MAPFRE
۲ طرح جامع بیمه گردشگران
۳ طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها
۴ بیمه جامع زندگی
۵ بیمه ‌عمر و سرمایه گذاری
۶ آشنائی با بیمه های حوادث
۷ انواع مختلف بیمه های زندگی
۸ بیمه حوادث خانواده
۹ بیمه حوادث انفرادی
۱۰ بیمه تکمیل درمان
۱۱ بیمه‌ های‌ عمر گروهی
۱۲ بیمه حوادث گروهی
۱۳ بیمه عمر و حوادث جمعی
۱۴ بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت
۱۵ بیمه تامین هزینه جهیزیه
۱۶ بیمه مهریه
۱۷ بیمه مسافرتی آکسا جهت مسافرت به خارج از کشور
۱۸ پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث
۱۹ AXA INSURANCE GENERAL CONDITIONS
۲۰ مزایای مالیاتی بیمه های عمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *