مسئولیت حرفه ای

مسئولیت حرفه ای

۱ جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها ۲ بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران ۳ بیمه مسئولیت وکلای دادگستری ۴ بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ۵ بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور ۶ بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو ۷ بیمه […]

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

معرفی بیمه آتشسوزی: بیمه آتشسوزی سابقه ای بیش از ۳۰۰ سال در جهان دارد و پیشینه آن در ایران به حدود یک قرن می رسد. در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود. مورد بیمه ممکن است منزل […]