مسئولیت حرفه ای

مسئولیت حرفه ای

۱ جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها ۲ بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران ۳ بیمه مسئولیت وکلای دادگستری ۴ بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ۵ بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور ۶ بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو ۷ بیمه […]

بیمه باربری

بیمه باربری

بیمه باربری اصولا بیمه حمل و نقل کالا پوششی است که بیمه گر درمقابل دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای ازبیمه گذار، تعهد می کند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و جابجایی ازمبدأ به مقصد مندرج در بیمه نامه و به علت وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه […]

بیمه باربری

بیمه باربری

  بیمه باربری   اصولا بیمه حمل و نقل کالا پوششی است که بیمه گر درمقابل دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای ازبیمه گذار، تعهد می کند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و جابجایی ازمبدأ به مقصد مندرج در بیمه نامه و به علت وقوع یکی از خطرات مندرج در […]